main-bg

Gjakovë

Xhevdet Bytyçi - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 727

E-mail: xhevdet.bytyqi@kqz-ks.org; xhevdet_mec@yahoo.com

Adresa: Rr. "UÇK-së" p.n


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 107,425
Qendra të votimit: 28
Vendvotime: 134 


0201C - Shkolla "Hajdar Dushi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0201C

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 6,637

Vendvotime: 8

0202C - Shkolla Fillore "Mustafa Bakija" vjeter

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0202C

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 6,637

Vendvotime: 8

0202X - Shkolla Fillore "Mustafa Bakija" e re

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0203X

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 15,100

Vendvotime: 17

0203C - Shkolla Fillore "Mazllum Këpuska"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0203C

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 4,284

Vendvotime: 6

0203X - Shkolla e Mesme "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0203X

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 3,804

Vendvotime: 5

0204C - Shkolla e Mesme "Kadri Kusari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0204C

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 5,760

Vendvotime: 8

0205C - Shkolla Fillore "Zekeria Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0205C

Lokacioni: Gjakovë

Votues: 8,921

Vendvotime: 11

0206C - Shkolla Fillore "Hazir Ramaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0206C

Lokacioni: Kralan

Votues: 1,189

Vendvotime: 2

0207C - Shkolla Fillore "Vëllazërimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0207C

Lokacioni: Cërmjan

Votues: 1,189

Vendvotime: 2

0208C - Shkolla Fillore "Gjergj Fishta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0208C

Lokacioni: Bishtrazhin

Votues: 3,624

Vendvotime: 4

0209C - Shkolla Fillore "Niman Ferizi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0209C

Lokacioni: Lipovec

Votues: 1,811

Vendvotime: 2

0210C - Shkolla Fillore "Ganimete Tërbeshi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0210C

Lokacioni: Ponoshec

Votues: 3,825

Vendvotime: 5

0211C - Shkolla Fillore "Luigj Gurakuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0211C

Lokacioni: Korenicë

Votues: 1,442

Vendvotime: 2

0212C - Shkolla "Haxhi Hoti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0212C

Lokacioni: Rogovë

Votues: 4,519

Vendvotime: 5

0213C - Shkolla Fillore "Durak Ahmeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0213C

Lokacioni: Demjan

Votues: 3,440

Vendvotime: 4

0214C - Shkolla "Ukshin Miftari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0214C

Lokacioni: Skivjan

Votues: 4,091

Vendvotime: 5

0215C - Shkolla Fillore "Ahmet Rrustemi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0215C

Lokacioni: Bec

Votues: 2,330

Vendvotime: 3

0219C - Shkolla "Shtjefën Kurti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0215C

Lokacioni: Novosellë e Epërme

Votues: 3,516

Vendvotime: 4

0220C - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Kombit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0220C

Lokacioni: Jabllanicë (Shqiponjë)

Votues: 717

Vendvotime: 1

0221C - Shkolla "Zef Mark Perkaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0221C

Lokacioni: Sheremetaj

Votues: 1,710

Vendvotime: 2

0222C - Shkolla Fillore "Zef Lush Marku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0222C

Lokacioni: Brekoc

Votues: 3,127

Vendvotime: 4

0223C - Shkolla Fillore "Selman Riza"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0223C

Lokacioni: Piskotë

Votues: 2,056

Vendvotime: 3

0224C - Shkolla Fillore "Remzi Pula"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0224C

Lokacioni: Dobilibare

Votues: 2,227

Vendvotime: 3

0225C - Shkolla Fillore "Jahe Salihu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0225C

Lokacioni: Molliq

Votues: 3,814

Vendvotime: 5

0226C - Shkolla Fillore "Qemajl Bakia"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0226C

Lokacioni: Dol

Votues: 2,924

Vendvotime: 4

0227C - Shkolla Fillore "Ferhat Binishi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0227C

Lokacioni: Zhabel

Votues: 1,206

Vendvotime: 2

0228C - Shkolla Fillore "Fahri Hoxha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0228C

Lokacioni: Babaj I Bokes

Votues: 977

Vendvotime: 2

0229C - Shkolla Fillore "Fan Noli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0229C

Lokacioni: Dujakë

Votues: 2,715

Vendvotime: 3