main-bg

Fushë Kosovë

Hyrije Dumani - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 240 046

E-mail: hyrije.dumani@kqz-ks.org; hyrije_dumani@hotmail.com;

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati IV Nr 71


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 31,686
Qendra të votimit: 10
Vendvotime: 40 


0901E - Shkolla "Selman Riza"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0901E

Lokacioni: Fushë Kosovë

Votues: 10,575

Vendvotime: 12

0901X - Shkolla Fillore "Mihail Grameno"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0901X

Lokacioni: Fushë Kosovë

Votues: 7,353

Vendvotime: 9

0902E - Shkolla "Zenel Salihu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0902E

Lokacioni: Bardh i Madh

Votues: 4,801

Vendvotime: 6

0903E - Shkolla "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0903E

Lokacioni: Sllatinë e Epërme

Votues: 3,612

Vendvotime: 4

0904E - Shkolla "Vëllezërit Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0904E

Lokacioni: Miradi e Ulët

Votues: 2,723

Vendvotime: 3

0905E - Shkolla "Aca Marović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0905E

Lokacioni: Kuzmini

Votues: 490

Vendvotime: 1

0907E - Shkolla "Daut Bogujevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0907E

Lokacioni: Bresja

Votues: 425

Vendvotime: 1

0908E - Shkolla Fillore "Vëllezërit Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0908E

Lokacioni: Miradi e Eperme

Votues: 1,306

Vendvotime: 2

0909E - Shkolla "Daut Bogujevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0909E

Lokacioni: Bresja

Votues: 169

Vendvotime: 1

0910E - Shkolla "Daut Bogujevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0910E

Lokacioni: Bresja

Votues: 232

Vendvotime: 1