main-bg

Fletëvotimet dhe broshurat e kandidateve

Raportet e deklarimit financiar të kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2017

 Numri në fletëvotimEmri i Subjektit Politik  Formularët 
11JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA - JGPShkarko
12PDK-Partia Demokratike e Kosovës  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës-AAK  Nisma Për Kosovën-NISMA Partia e Drejtësisë-PD  Lëvizja Për Bashkim-LB  Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës-PSHDK  Partia Konservatore e Kosovës-PK  Alternativa Demokratike e Kosovës-ADK  Republikanët e Kosovës-REK  Partia e Ballit-PB Partia Socialdemokrate-PSD  Balli Kombëtar i Kosovës-BKKShkarko 
13PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAIShkarko 
14G I EROMENDJE ALTERNATIVAShkarko
15GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE - GIGShkarko
16LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK  ALEANCA KOSOVA E RE - AKRShkarko 
17POKRET ZA GORA - PGShkarko
18PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA - PDSShkarko
19PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAKShkarko
20INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDKShkarko 
21SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLSShkarko
22GRAÐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA - GiSLShkarko 
23NAPREDNA SNAGA KOSOVA - NSKShkarko 
24PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE - PLEShkarko 
25KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA - KNRPShkarko
26KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTPShkarko
27PARTIJA KOSOVSKIH SRBA-AKTIVNA GRADJANSKA INICIJATIVAShkarko
28PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT - PDUShkarko
29FJALAShkarko
30KOALICIJA VAKATShkarko
31G.I ZA PROSPERITET KOSOVAShkarko 
32NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDSShkarko
33KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI - KTAPShkarko
34KOALICIJA SDA-BSDAKShkarko
35Lëvizja VETËVENDOSJE!Shkarko
36PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBKShkarko