main-bg

Ferizaj

Shaban Rexha - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 205-616

E-mail: shaban.rexha@kqz-ks.org; shabanrexha@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 100,245
Qendra të votimit: 32
Vendvotime: 126 


2501D - Shkolla "Tefik Çanga"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2501D

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 8,117

Vendvotime: 9

2501X - Shkolla "Pjetër Bogdani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2501X

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 8,118

Vendvotime: 10

2501Y - Shkolla Fillore "Ahmet Hoxha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2501Y

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 9,411

Vendvotime: 11

2502D - Shkolla e Mesme (ish Gjimnazi) "Kuvendi i Arbërit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2502D

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 6,012

Vendvotime: 7

2502X - Shkolla "Gjon Serreçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2502X

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 6,746

Vendvotime: 8

2503D - Shkolla e Mesme "Faik Konica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2503D

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 4,078

Vendvotime: 5

2503X - Shkolla Fillore "Jeronim De Rada"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2503X

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 3,510

Vendvotime: 4

2504D - Sh.M.Bujqesore"Zenel Hajdini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2504D

Lokacioni: Ferizaj

Votues: 4,219

Vendvotime: 5

2505D - Shkolla Fillore "Konstantin Kristoforidhi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2505D

Lokacioni: Nerodime e Epërme

Votues: 4,990

Vendvotime: 6

2506D - Shkolla Fillore "Pesë Dëshmoret e UÇK"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2506D

Lokacioni: Pleshinë

Votues: 2,918

Vendvotime: 4

2507D - Shkolla Fillore "Jeta e Re"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2507D

Lokacioni: Greme

Votues: 4,290

Vendvotime: 5

2508D - Shkolla Fillore "Imri Halili"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2508D

Lokacioni: Gaçkë

Votues: 2,255

Vendvotime: 3

2509D - Shkolla Fillore "Visar Dodani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2509D

Lokacioni: Varosh

Votues: 2,639

Vendvotime: 3

2510D - Shkolla Fillore "Besim Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2510D

Lokacioni: Komogllavë

Votues: 3,722

Vendvotime: 4

2511D - Shkolla Fillore "Ramadan Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2511D

Lokacioni: Sojevë

Votues: 1,494

Vendvotime: 2

2512D - Shkolla Fillore "Dituria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2512D

Lokacioni: Tankosiq

Votues: 1,533

Vendvotime: 2

2513D - Shkolla Fillore "Dy Dëshmorët"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2513D

Lokacioni: Talinoc i Muhaxherëve

Votues: 2,809

Vendvotime: 4

2514D - Shkolla Fillore "Kemail Hetemi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2514D

Lokacioni: Rahovicë

Votues: 1,179

Vendvotime: 2

2515D - Shkolla Fillore "Dëshmoret e Koshares"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2515D

Lokacioni: Koshare

Votues: 2,996

Vendvotime: 4

2516D - Shkolla Fillore "Ali Hadri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2516D

Lokacioni: Mirash

Votues: 1,793

Vendvotime: 2

2523D - Shkolla Fillore "Perparimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2523D

Lokacioni: Lloshkobaja

Votues: 3,470

Vendvotime: 4

2524D - Shkolla Fillore "Liman Rekaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2524D

Lokacioni: Surqine

Votues: 1,425

Vendvotime: 3

2525D - Shkolla Fillore "Naim Frasheri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2525D

Lokacioni: Zaskoku

Votues: 2,120

Vendvotime: 3

2526D - Shkolla Fillore "Abetarja"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2526D

Lokacioni: Softaj

Votues: 2,306

Vendvotime: 3

2527D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2527D

Lokacioni: Jezerc

Votues: 664

Vendvotime: 1

2528D - Shkolla Fillore "Muharrem Shemsedini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2528D

Lokacioni: Fshati i Vjetër

Votues: 1,352

Vendvotime: 2

2529D - Shkolla Fillore "Mejdi Xhaferi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2529D

Lokacioni: Mirosalë

Votues: 1,066

Vendvotime: 2

2530D - Shkolla Fillore "Dardania"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2530D

Lokacioni: Rakaj

Votues: 658

Vendvotime: 1

2531D - Shkolla Fillore "Halit Ibishi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2531D

Lokacioni: Cernillë

Votues: 942

Vendvotime: 1

2532D - Shkolla e "Pa Emeruar"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2532D

Lokacioni: Ternë

Votues: 1,124

Vendvotime: 2

2533D - Shkolla Fillore "Ismail Qemaili"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2533D

Lokacioni: Prelez i Jerlive

Votues: 1,295

Vendvotime: 2

2534D - Shkolla Fillore "4 Prilli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2534D

Lokacioni: Zllatar

Votues: 994

Vendvotime: 2