main-bg

Dragash

Haxhi Berisha - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 203 524

E-mail: haxhi.berisha-ks.org; hamibe@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes "Drejtoria e Arsimit"


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 39,233
Qendra të votimit: 31
Vendvotime: 57 


0501A - Shkolla Mesme "Ruzhdi Berisha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0501A

Lokacioni: Dragash

Votues: 2,927

Vendvotime: 4

0501X - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0501X

Lokacioni: Dragash

Votues: 2,297

Vendvotime: 3

0502A - Shkolla Fillore "Zenuni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0502A

Lokacioni: Brodi

Votues: 1,934

Vendvotime: 3

0503A - Shkolla Fillore "Restelica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0503A

Lokacioni: Restelicë

Votues: 4,221

Vendvotime: 5

0504A - Shkolla Fillore "Svetlost"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0504A

Lokacioni: Glloboçicë

Votues: 1,080

Vendvotime: 2

0505A - Shkolla Fillore "9 Maj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0505A

Lokacioni: Rapçë e Poshtme

Votues: 1,617

Vendvotime: 2

0506A - Shkolla Fillore "Shaban Shabani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0506A

Lokacioni: Brezne

Votues: 1,904

Vendvotime: 3

0507A - Shkolla Fillore "28 Nëntori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0507A

Lokacioni: Bresanë

Votues: 3,347

Vendvotime: 4

0508A - Shkolla Fillore "Ilmi Bahtijari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0508A

Lokacioni: Blaq

Votues: 1,360

Vendvotime: 2

0509A - Shkolla e Re "Ulina"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0509A

Lokacioni: Kosavë

Votues: 1,365

Vendvotime: 2

0510A - Shkolla Fillore "Samidin Emini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0510A

Lokacioni: Kuk

Votues: 1,769

Vendvotime: 2

0511A - Shkolla Fillore "Sezai Surroi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0511A

Lokacioni: Bellobrad

Votues: 929

Vendvotime: 1

0512A - Shkolla Fillore "Ilmi Bahtijari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0512A

Lokacioni: Zgatar

Votues: 835

Vendvotime: 1

0516A - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0516A

Lokacioni: Radeshë

Votues: 1,214

Vendvotime: 2

0517A - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0517A

Lokacioni: Leshtan

Votues: 793

Vendvotime: 1

0518A - Shkolla Fillore "Shaban Shabani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0518A

Lokacioni: Pllavë

Votues: 885

Vendvotime: 1

0519A - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0519A

Lokacioni: Xërxe

Votues: 244

Vendvotime: 1

0520A - Shkolla Fillore "Svetlost"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0520A

Lokacioni: Krushe

Votues: 690

Vendvotime: 1

0521A - Shkolla Fillore "25 Maj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0521A

Lokacioni: Vranishtë

Votues: 1,077

Vendvotime: 2

0522A - Shkolla Fillore "Shaban Shabani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0522A

Lokacioni: Buçe

Votues: 655

Vendvotime: 1

0523A - Shkolla Fillore "Ilmi Bahtijari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0523A

Lokacioni: Zaplluxhe

Votues: 1,238

Vendvotime: 2

0524A - Shkolla Fillore "Sezair Surrroi""

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0524A

Lokacioni: Brruti

Votues: 1,034

Vendvotime: 2

0525A - Shkolla Fillore "9 Maji"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0525A

Lokacioni: Kerstec

Votues: 798

Vendvotime: 1

0526A - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0526A

Lokacioni: Rrenci

Votues: 537

Vendvotime: 1

0527A - Shkolla Fillore "Svetlost"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0527A

Lokacioni: Zlipotoku

Votues: 620

Vendvotime: 1

0528A - Shkolla Fillore "Samidin Emini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0528A

Lokacioni: Pllajniku

Votues: 415

Vendvotime: 1

0529A - Shkolla Fillore "25 Maj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0529A

Lokacioni: Oruqusha

Votues: 358

Vendvotime: 1

0530A - Shkolla Fillore "Zenuni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0530A

Lokacioni: Dikanca

Votues: 883

Vendvotime: 1

0513A - Shkolla Fillore "Fetah Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0513A

Lokacioni: Shajne

Votues: 1,160

Vendvotime: 2

0514A - Shkolla Fillore "Vranishta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0514A

Lokacioni: Mlikë

Votues: 636

Vendvotime: 1

0515A - Shkolla Fillore "Sezai Surroi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0515A

Lokacioni: Zym

Votues: 411

Vendvotime: 1