main-bg

Deçan

Xhavit Rexhahmetaj - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 722

E-mail: xhavit.rexhahmetaj@kqz-ks.org; rexhahmetaj.xh@gmail.com

Adresa: Pallati i Kulturës Kati i Dytë


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 40,056
Qendra të votimit: 8
Vendvotime: 50 


0101C - Shkolla "Vëllezërit Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0101C

Lokacioni: Deçan

Votues: 3,785

Vendvotime: 5

0101X - Shkolla "Lidhja e Prizrenit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0101X

Lokacioni: Deçan

Votues: 6,210

Vendvotime: 7

0102C - Shkolla "Sylë Alaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0102C

Lokacioni: Deçan

Votues: 4,684

Vendvotime: 6

0103C - Shkolla "Drita"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0103C

Lokacioni: Deçan

Votues: 4,121

Vendvotime: 5

0105C - Shkolla "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0105C

Lokacioni: Deçan

Votues: 6,374

Vendvotime: 8

0106C - Shkolla "Avni Rrustemi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0106C

Lokacioni: Deçan

Votues: 6,364

Vendvotime: 8

0108C - Shkolla Fillore "Isa Boletini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0108C

Lokacioni: Deçan

Votues: 5,740

Vendvotime: 7

0110C - Shkolla "Lan Selimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0110C

Lokacioni: Deçan

Votues: 2,778

Vendvotime: 4